ฟิสิกส์ครูตุ้ย สาขาฟิสิกส์ฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

 
ยินดีต้อนรับเข้าระบบทำข้อสอบออนไลน์
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกเพื่อทำข้อสอบ
ลืมรหัสผ่าน
ผู้ดูแลห้องสอบ : นายสงกรานต์ บุตตะวงค์
e-mail : songkran_tuy@hotmail.com
Chatcha Kaka
ศุภมงคล จันทุม
ธารทิพย์ แก้วศรีนวม
จตุพร ไชยพจน์
ดาริกา โคตรสาขา
นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง 12 ม.6/5
มนต์นภา ใหม่วงศ์
กันย์สุดา วายนต์
สุกฤตา สีเขียว
จิราภา สุราราช

 คำชี้แจง

1.  เป็นการทดสอบหลังกลางภาค ปีการศึกษา 2/2557  วิชา ว30192 วิทยาศาสตร์โลก2

2.  สมัครสมาชิกด้วยชื่อนามสกุลจริง(ภาษาไทย)  พร้อมระบุห้องด้วย

3.  ว30192  วิทยาศาสตร์โลก2  ม.6/1-5  ทดสอบวันที่  25-26 มกราคม 2558 เท่านั้น (รหัสสอบ 2526)

4.  พบการทุจริต(ไม่ทำด้วยตนเอง  ใช้ชื่อคนอื่น  อื่นๆ) ปรับตกทันที  สอบแก้ตัว 28 มกราคม 58 เท่านั้น

5.  ข้อสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  45 ข้อ 45 คะแนน (ผ่านเกณฑ์ 32 คะแนน) ใช้เวลา 30 นาที©2012 examonline.in.th All Rights Reserved. Email : webmaster@examonline.in.th , mobile :08-3535-6006

พัฒนาระบบโดย thaisysweb.com รับพํฒนาระบบ PHP หรือ JSP กับฐานข้อมูล MySQL Oracle ,ระบบออกข้อสอบออนไลน์,