ฟิสิกส์ครูตุ้ย สาขาฟิสิกส์ฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

 
ยินดีต้อนรับเข้าระบบทำข้อสอบออนไลน์
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกเพื่อทำข้อสอบ
ลืมรหัสผ่าน
ผู้ดูแลห้องสอบ : นายสงกรานต์ บุตตะวงค์
e-mail : songkran_tuy@hotmail.com

 คำชี้แจง

1.  เป็นการทดสอบก่อนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

2.  สมัครสมาชิกด้วยชื่อนามสกุลจริง  หากพบการทุจริตปรับตกทันที

3.  ว30192  วิทยาศาสตร์โลก2  ม.6/1-5  ทดสอบวันที่  18-20  ธันวาคม  2557

4.  ว30203  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  ม.5/1-2  ทดสอบวันที่  18-20  ธันวาคม  2557©2012 examonline.in.th All Rights Reserved. Email : webmaster@examonline.in.th , mobile :08-3535-6006

พัฒนาระบบโดย thaisysweb.com รับพํฒนาระบบ PHP หรือ JSP กับฐานข้อมูล MySQL Oracle ,ระบบออกข้อสอบออนไลน์,